bioloji

bioloji
прил. биологический. Bioloji aktivlik биологическая активность, bioloji proses биологический процесс, bioloji qanun биологический закон, bioloji inkişaf биологическое развитие, bioloji izolyasiya биологическая изоляция, bioloji amil биологический фактор, bioloji aşınma почв., геол. биологическое выветривание, bioloji təmizlənmə биологическая очистка, bioloji kimya биологическая химия, bioloji oksidləşmə биологическое окисление, bioloji üsul биологический метод

Azərbaycanca-rusca lüğət. Dörd cilddə. Bakı, “Şərq-Qərb”. . 2006.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Смотреть что такое "bioloji" в других словарях:

 • bioloji — sif. Biologiyaya aid və ya xas olan. Bioloji hadisə. Bioloji elmlər. Bioloji tədqiqat …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • biostansiya — <yun. bio. . . və lat. stansiya> Bioloji stansiya – müəyyən yerdə yaşayan heyvan və bitkilərin biologiyasını tədqiq və bioloji fənlərin tədrisinə yardım edən müəssisə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • almagüvəsi — is. zool. Alma ağaclarına ziyan verən bir cücü. Almagüvəsi ilə aqrotexniki, bioloji və kimyəvi üsullarla mübarizə aparılır …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • aqrobiologiya — <yun.> Əkinçiliyə, bitkiçiliyə və heyvandarlığa təsir edən ümumi bioloji qanunauyğunluqlar haqqında elm. Aqrobiologiya elmi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • bağacıq — is. zool. Taxıl bitkilərinə zərər verən cücü. Taxıl bitkilərinin (xüsusən buğdanın) qorxulu zərərvericisi olan taxıl bağacıqlarına qarşı mübarizə üçün bioloji üsul geniş tətbiq edilir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • biocoğrafiya — <yun.> Yer üzündə heyvan və bitki orqanizmlərinin təbii şəraitdən asılı olaraq yayılmasından və qruplaşmasından bəhs edən elm; bioloji coğrafiya …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • biofizika — is. <yun.> Biologiyanın, canlı orqanizmlərdəki fiziki qanunauyğunluqları tədqiq edən şöbəsi; bioloji fizika …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • biokimya — <yun. bio. . . və ər. kimya> Canlı materiyaya xas olan kimyəvi hadisələri öyrənən elm; bioloji kimya …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • freydizm — <Avstriya həkimi və psixoloqu Freydin adından> Psixologiya və psixopatologiyada insanın bütün hərəkətlərinin başlıca amilinin yalnız qeyri şüuri bioloji instinktlər və meyillər olduğunu iddia edən, insanların həyatında sosial momentləri… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • hidrobiologiya — <yun. hydor, bios – həyat və logos – söz> Biologiyanın, su mühitində yaşayan orqanizmlərin həyatını öyrənən bəhsi. Dəniz heyvanlarının və bitkilərinin yayılması xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi inkişaf edib, bioloji elminin xüsusi bölməsi –… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • həşərat — is. <ər. «həşərə» söz. cəmi> 1. Cücülər. Həşəratın əkinlərə zərəri. Kimyəvi və bioloji üsulla həşəratı məhv etmək. – <Ahuramazda:> Ən savab işlər – susuz yerə su çıxarmaq, ağac əkmək, körpü salmaq, zərərli həşəratı öldürməkdir. Ç..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»